Hvorfor er andre energiselskaper med i fordelsprogrammet «Gir mer»?