Er det mulig å styre ladingen etter tider på døgnet der strømprisen er lavest?