Hva kan app/løsningen integreres mot? Hvilke protokoller kjøres? Får vi aktuell og strømpris neste døgn?