Skal hub kobles til ruteren? Hva skjer når man ikke har ledige nettverksporter?