Hvordan er prosessen fra jeg bestiller til anlegget er i drift?